publicerad: 2021  
hovslagare hov­slagaren äv. vardagligt hovslagarn, plural hov­slagare, bestämd plural hovslagarna
hov|­slag·ar·en
substantiv
ho`vslagare
(titel för) person som yrkes­mässigt skor hästar samt vårdar deras hovar och nöt­kreaturs klövar
belagt sedan 1378 (som tillnamn; (öppet brev om pantsättning av jord utfärdat av borgmästare och råd i Västerås (Gadolin))) fornsvenska hofslaghare