SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
inemot [in´-el. med två huvudtryck] preposition in|­e·motäv. två ord i det närmaste särsk. vid an­givelse av större an­tal NollJFRcohyponym2bortemotcohyponym2bortåtcohyponymuppemot inemot 10 000 personer demonstreradesedan 1667