publicerad: 2021  
tomt tomten tomter
tomt·en
substantiv
[tåm´t]
nog­grannare definition i juridiska samman­hang (mindre,) nog­grant av­gränsat mark­område som är eller av­ses bli bebyggt särsk. om sådant om­råde i el. nära tät­ort (inte om jordbruks­fastighet)
tomtgräns; tomtindelning; tomtmark; hörntomt; industritomt; strandtomt
kommunen sålde tomter nära sjön; en villa med tomt på 1 000 kvadrat­meter
sär­skilt med tanke på den del av om­rådet som om­ger ett hus el. en byggnad
hon var ute på tomten och räfsade löv när det ringde
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska tompt; nord. ord med grundbet. 'husgrund'; trol. identiskt med grek. dap´edon 'golv; grund'