publicerad: 2021  
initiera initierade initierat
verb
[-tsie´ra]
1 sätta igång viss verksamhet eller dylikt
någon initierar något
regeringen vill initiera åt­gärder som kan öka syssel­sättningen
spec. data­teknik förse (variabel) med start­värde
belagt sedan 1893; ökad anv. från 1960-talet; efter engelska initiate med samma betydelse; jfr ur­sprung till initiera 2
2 in­viga till viss värdighet
någon initierar någon (i något)
han initierades i ordens­kapitlet
belagt sedan 1786; av lat. initia´re 'in­viga'
initierainitierande, initiering