SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`se verb insåg ~tt, pres. ~r in|­serha eller komma till in­sikt om ngt samman­hang; genom med­vetet resonemang, ofta äv. genom plötslig djupare förståelse psykol.JFRcohyponymförstå 1cohyponymfatta 2cohyponymse 3 han insåg för sent sitt miss­tagav lätt insedda skäl kunde den ny­blivna mamman inte kommahon insåg faran i tidinse ngt/SATSsedan 1791Subst.:insikt Verbet inse är ett s.k. faktivt verb. Det betyder att om det följs av en att-sats, så menar skribenten att det som utsägs i att-satsen är riktigt. Om man skriver Anna inser inte att hon (=Anna) måste be om ursäkt så betyder det att man själv anser att Anna måste be om ursäkt. Ett annat faktivt verb är förstå. Däremot är anse och tro inte faktiva. I meningen Anna anser inte att hon bör be om ursäkt sägs inget om skribentens egen åsikt.