SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`te adverb ej uttr. för förnekande el. upp­hävande av resten av inne­hållet i (en del av) satsen NollSYN.synonymicke hon har inte svarat änhan var inte alls gladen före­teelse som man inte sällan träffar påhon ringde honom inte en enda gång på flera årinte kan du svika mig på det sättet!ofta med funktionen att markera att ett jakande svar (”Jo”) förväntasvar inte barnen duktiga?har jag inte hjälpt dig på en massa o­lika sätt?i retoriska vändningar ibl. försvagat till utfyllnads­ordhur vackert är det inte!hur många gånger har jag inte bett dig?ofta i o­fullständiga satserKommer du? – Nej. – Jaså, inte det.Han kunde inte hjälpa till. – Inte?det är inte utan attse1utan inte bli klok på ngn/ngtseklok 2 inte desto mindrese1mindre inte en kattsekatt 1 inte en käftsekäft inte ett barrse1barr inte ett duggsedugg 2 inte ett dyftsedyft inte ett jotase1jota inte ett nickelsenickel inte ett pisssepiss inte ett skvattse2skvatt inte ett smackse2smack inte ett/en vittensevitten inte för inteinte utan skälhon är snabb i huvud­räkning och det är inte för inte som hon har högsta betyg i matematik inte för sitt livseliv 1 inte i brådrasketsebrådrasket inte kattensekatten inte något vidarese2vidare 2 inte oävenseoäven inte sant?sesann 1 inte vara kattlortsekattlort inte vara kattskitsekattskit inte vara ngns bordsebord 1 ngn/ngt räknas inteseräkna 3 sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. inte; jfr icke Om placering av inte i bi­satser, se stilruta för ordföljd. Om inte varken och inte vare sig, se varken, vare (sig).