publicerad: 2021  
invånare in­vånaren, plural in­vånare, bestämd plural invånarna
in|­vån·ar·en
substantiv
in`vånare
person som räknas som stadig­varande bo­satt i visst om­råde, på viss plats eller dylikt
invånarantal; urinvånare
en invånare (i/på något)
en invånare (i något)
en invånare (något)
stadens in­vånare; in­vånarna i landet
belagt sedan 1458 (öppet brev utfärdat av borgarna i Stockholm om valet av kung Kristians söner till tronföljare (Sveriges traktater)); fornsvenska invanare; av lågtyska inwoner med samma betydelse; jfr tyska wohnen 'bo'; jfr ur­sprung till våning