publicerad: 2021  
irrationell irrationellt irrationella
ir·rat·ion·ell
adjektiv
[irat∫onel´]
1 svår att förut­se eller förklara logiskt
hans irrationella beteende; en rad irrationella faktorer
ibland med positiv värdering, sär­skilt om person vars manövrer är svåra att förut­se
efter­som hon är en irrationell anfalls­spelare har mot­ståndarna svårt att kontrollera henne
belagt sedan 1820; via franska av lat. irrationa´lis 'förnufts­vidrig'; till in- och rationell
2 som inte kan ut­tryckas som hel­tal eller bråk om tal
MOTSATS rationell 3
det enklaste irrationella talet är √2
belagt sedan 1745