SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
irritationsmoment [-∫o`ns-] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en ir·rit·at·ions|­mom·ent·etan­ledning till irritation komm.det ständiga köandet var ett irritationsmomentsedan 1924