publicerad: 2021  
irrgång irr­gången irr­gångar
irr|­gång·en
substantiv
irr`gång
vanligen plur. slingrande gång där man lätt förlorar orienteringen
SYN. labyrint
sär­skilt bildligt om svåröverskådliga före­teelser
lagens irr­gångar
belagt sedan 1751