SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jobspost [jåb`s-] substantiv ~en ~er jobs|­post·en(med­delande med) dålig nyhet ofta i sportjargongkomm.en allvarlig jobspost har drabbat laget: NN kan inte med­verka i nästa matchsedan 1822till det bibliska namnet Job