publicerad: 2021  
1känna ingen böjning
substantiv
känn`a
ge något till känna med­dela någothon gav sin före­stående av­gång till känna via sekreteraren
ge sig till känna med­dela sin när­varoett fler­tal vittnen till olyckan kom fram och gav sig till känna; det tog två veckor innan de första sjukdomssymtomen gav sig till känna
belagt sedan 1469 (Heliga Mechtilds uppenbarelser); fornsvenska känna; efter lågtyska to kennen geven 'ge som kunskap; ge sig till känna'; jfr ur­sprung till till känna
2känna kände känt, presens känner
känn·er
verb
känn`a
1 direkt upp­fatta (tryck, smärta etc.) med sin känsel
kännande
någon känner något/sats
någon känner något
någon känner sats
känna smärta; han kände illa­måendet komma; hon kände tygets struktur mot kroppen
äv. om att upp­fatta något med smak- el. luktsinnet
han kände smaken av blod i munnen; han kände på lukten att det var ärt­soppa
äv. med av­seende på (huvud­sakligen) själslig upp­levelse
känna ångest; känna av­und; känna trötthet; hon kände en stor glädje; han kände ingen lust att gå
äv. mer abstrakt med av­seende på mer samman­satta upp­levelser
känna an­svar; känna tacksamhet; hon kände att stämningen var tryckt
känna vart/hur vinden blåser se vind
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska känna 'veta; under­visa; känna; märka, känna igen; ha sexuellt um­gänge med'; gemensamt germanskt ord; nära besläktat med kunna
2 röra (vid något) för att under­söka med hand el. finger
kännande
någon känner på något någon känner sats
vattnet är för varmt än­nu – känn själv på det
äv. ut­vidgat treva
någon känner efter något
känna i fickan efter pengar
äv. med hjälp av smak el. lukt
känn om såsen är till­räckligt salt
känna någon på pulsen se puls
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
3 hysa positiva känslor för någon/något
någon känner (sätt) för någon/något/sats
någon känner (sätt) för någon
någon känner (sätt) för något
någon känner (sätt) för sats
han kände (djupt) för hennes problem; franska filmer kände hon starkt för
äv. försvagat skämtsamt
jag känner för en kopp kaffe nu
belagt sedan 1791
4 vara personligt bekant med
någon känner någon
hon kände honom sedan barndomen; trots att hon bott i huset i flera år, känner hon knappt sina grannar
äv. ut­vidgat ha in­sikt i (viss) persons karaktär
om jag känner henne rätt så kommer hon inte
alla känner apan (men apan känner ingen) se apa
känna någon (bara) till namnet se namn
känna sina pappen­heimare se pappenheimare
lära känna någon/något se lära
belagt sedan ca 1620
5 ha vetskap om något
någon känner något/sats
någon känner något
någon känner sats
den djupaste orsaken till hans död känner vi inte
belagt sedan 1840