SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`nsvarelse substantiv ~n ~r köns|­var·els·enperson som betraktas huvud­sakligen som före­mål för sexuell å­trå och aktivitet psykol.yrk.vissa män ser kvinnan en­bart som en könsvarelsesedan 1950