publicerad: 2021  
kanjon kanjonen kanjoner
substantiv
kan´jon
floddal som är djupt ned­skuren i berg­grunden och har nästan lod­räta väggar särsk. i Nord­amerika
belagt sedan 1887; av engelska canyon med samma betydelse; av spa. cañón 'djup dal­gång', trol. till caña 'rör'; jfr ur­sprung till kanal