publicerad: 2021  
kansliråd kansli­rådet, plural kansli­råd, bestämd plural kansli­råden
kansli|­råd·et
substantiv
kansli`råd
(titel för) tjänste­man i Regerings­kansliet närmast under departements­råd
belagt sedan 1626