publicerad: 2021  
kanslispråk kansli­språket
kansli|­språk·et
substantiv
kansli`språk
språkform som är typisk för ämbetsskrivelser och juridiska skrivelser känne­tecknad (särsk. förr) av in­vecklad satsbyggnad och s.k. substantiv­sjuka
() kanslispråk
belagt sedan 1849