SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1kapillä´r substantiv ~en ~er kap·ill·är·enytterst tunn­väggigt, litet blod­kärl som finns i stort an­tal runt kroppens celler med.SYN.synonymhårrörskärl sedan 1860till 2kapillär
2kapillä´r adjektiv ~t kap·ill·ärsom har att göra med kapillaritet admin.fys.kapillär fukttransportsedan 1819bildn. till lat. capill´us ’huvud­hår’, till cap´ut ’huvud’; jfr 1kap, 2kapital