publicerad: 2021  
täckning täckningen täckningar
täck·ning·en
substantiv
täck`ning
1 (före­komst av) in­satt penningbelopp av minst samma storlek som ett belopp som (kommer att) tas ut från kontot i fråga
kapitaltäckning; kapitaltäckningsgrad
täckning (för något)
ha täckning på bank­kontot; checken saknade täckning
ibland äv. ersättning, kompensation
han fick full täckning för sina ut­lägg
belagt sedan 1893
2 stöd i form av på­visbara fakta
täckning (för något)
på­ståendet om korruption saknade täckning
belagt sedan 1934
3 när­varo av journalister vid evenemang eller dylikt
pressens täckning av fotbolls-VM
belagt sedan 1995
4 möjlighet att ringa med mobil beroende av av­ståndet till närmaste sändare
bra täckning; dålig täckning; geografisk täckning; sakna täckning
belagt sedan 1994
5 organisation av försvars­spel
det var dålig täckning bak­åt och målen trillade in
belagt sedan 1976