publicerad: 2021  
täck-
förled
som an­vänds för att dölja det egentliga samman­hanget beträffande den före­teelse som an­ges av efter­ledet
belagt sedan ca 1640; till täcka