publicerad: 2021  
karakterisera karakteriserade karakteriserat
eller
karaktärisera karaktäriserade karaktäriserat
verb
[-ise´ra]
an­ge väsentliga känne­tecken för person el. före­teelse
karakterisera någon/något (som någon/något)
karakterisera någon (som någon)
karakterisera någon (som något)
karakterisera något (som någon)
karakterisera något (som något)
observatörerna karakteriserade mötet som ointressant; författarens senaste roman karakteriseras som ett viktigt bi­drag till den post­modernistiska litteraturen
äv. ut­göra känne­tecken för
laserljuset karakteriseras av att det är en­färgat; en politik karakteriserad av kring­syn; den stränghet som hade karakteriserat hans upp­fostran
belagt sedan 1765; av franska caractériser med samma betydelse; jfr ur­sprung till karaktär
karakteriserakarakteriserande, karakterisering, karaktäriserande, karaktärisering