publicerad: 2021  
karaktärsdrama karaktärsdramat karaktärsdramer
karakt·ärs|­dram·at
substantiv
karaktä`rsdrama
drama där ton­vikten ligger på skildring av en persons karaktär
ett karaktärsdrama (om någon/något/sats)
ett karaktärsdrama (om någon)
ett karaktärsdrama (om något)
ett karaktärsdrama (om sats)
Shakespeares karaktärs­dramer
belagt sedan 1820