publicerad: 2021  
karstbildning karst­bildningen karst­bildningar
karst|­bild·ning·en
substantiv
kars`tbildning
en torr landskaps­typ med fåror, hålor och sprickbildningar samt under­jordisk vatten­av­rinning som upp­kommer genom kemisk vittring av (sprick­rik) kalk­stens­berg­grund eller dylikt
belagt sedan 1890