SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
klärvoajant [klärvoajaŋ´täv.klärvoajan´t] äv. clairvoyantclairvoyant [klärvoajaŋ´t] adjektiv, neutr. ~ klär·voaj·ant, clair·voy·antsom har förmåga att upp­fatta vad som inte kan upp­fattas med de vanliga sinnes­organen admin.psykol.sag.sedan 1787av fra. clairvoyant med samma betydelse, till clair ’klar’ och voir ’se’