publicerad: 2021  
våd våden våder
våd·en
substantiv
av­skuret stycke tyg vanligen om­fattande hela tyg­bredden; som utgångs­material för sömnad
klänningsvåd
kjolen var sydd i sex våder; ett segel med vertikala våder
äv. tapet­längd från golv till tak
det gick åt åtta våder till långväggen
belagt sedan 1000-talet (i sammansättn. huitauaþum 'vita kläder, dopkläder'; (runsten, t.ex. Skepptuna, Uppland)) vanligen runform uaþum (dat.), fornsvenska vaþir (plur., i bruþ vaþir 'brud­klänning'); gemensamt germanskt ord; jfr ur­sprung till vadmal, väska