SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
klipp`dass substantiv ~en ~ar klipp|­dass·entyp av gnagarliknande, brunt dägg­djur som har mycket kort svans och korta ben och som lever (gruppvis) i öppna klippiga marker el. i skogar i Afrika och Mellan­östern zool.klippdassarna an­ses ha ut­vecklats ur tidiga urhovdjursedan 1864efter ty. Klippdachs med samma betydelse; se 1klippa, tax