SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
klut substantiv ~en ~ar klut·entyg­stycke kläd.huvudklutsätta till alla klutarupp­bjuda alla krafterefter över­svämningen förra året har kommunen satt till alla klutar för att se till att det inte händer i­gen sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. kluter; av om­diskuterat urspr.