publicerad: 2021  
klusterbomb kluster­bomben kluster­bomber
kluster|­bomb·en
substantiv
klus`terbomb
bomb som inne­håller en mängd spräng­laddningar som sprids och detonerar när bomben tar mark el. i vissa fall förblir odetonerade och då fungerar som minor
försöken att förbjuda kluster­bomber
belagt sedan 1979; av engelska cluster bomb med samma betydelse