publicerad: 2021  
kolportage kolportaget
substantiv
[-a´∫]
historiskt försäljning av (enklare) böcker och tidningar vid dörren
kolportage (av något)
äv. om litterärt verk av låg kvalitet vanligen i sammansättn.
kolportageroman
hans nya bok är ett jämmerligt kolportage
belagt sedan 1871; till kolportera