SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konferens [-en´sel.-aŋ´s] substantiv ~en ~er kon·fer·ens·ensamman­komst för formell diskussion av vissa sak­frågor komm.JFRcohyponymsammanträde konferensbordkonferensrumsitta i konferensspec. om större samman­komst med före­drag i bestämda ämnenJFRcohyponymkongress 1cohyponymsymposiumcohyponymkollokvium konferenshotellnedrustningskonferensåka på konferenskonferensens öppnandeen konferens på temat ”En ny arbetsvärld”äv. ngt ut­vidgatpresskonferens(på/under/vid) konferensen, en konferens (om ngn/ngt/SATS)sedan 1560av fra. conférence med samma betydelse; till konferera