publicerad: 2021  
kontrollavgift kontroll­avgiften kontroll­avgifter
kont·roll|­av·gift·en
substantiv
[-rål`-]
av­gift för kontrollstämpling
ibland förskönande böter
en kontroll­avgift på 1 000 kronor tas ut av passagerare som saknar giltigt färd­bevis
belagt sedan 1758