publicerad: 2021  
koppar kopparn äv. kopparen
Cu
koppar·en
substantiv
[kåp`-]
en mjuk, smidbar metall med röd­aktig färg och mycket god lednings­förmåga med många tekniska an­vändningar, särsk. till elektriska ledningar och till legeringar
kopparfärgad; kopparkittel; kopparrör; koppartak; koppartråd
en kaffe­panna av koppar; koppar ärgar i fuktig luft; mässing är en legering av koppar och zink; en brons med 92 % koppar och 8 % tenn
belagt sedan 1347 (privilegier för allmogen på Kopparberget utfärdade av kung Magnus (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska kopar; gemensamt germanskt ord; av lat. cu´prum med samma betydelse, urspr. '(metall) från Cypern'