publicerad: 2021  
kopist kopisten kopister
kop·ist·en
substantiv
kopis´t
person som yrkes­mässigt sysslar med kopiering av text el. annat
sär­skilt (förr) om en typ av under­ordnad statstjänsteman som bl.a. sysslade med av­skrivning
belagt sedan 1626; av medeltidslat. copis´ta 'avskrivare'; till kopiera