publicerad: 2021  
kostnadsersättning kostnads­ersättningen kostnads­ersättningar
kost·nads|­er·sätt·ning·en
substantiv
[kås`t-]
ersättning för ut­gifter man haft
få full kostnads­ersättning
belagt sedan 1837