publicerad: 2021  
analys analysen analyser
ana·lys·en
substantiv
analy´s
1 djup­gående och nog­grann under­sökning av abstrakt före­teelses bestånds­delar
MOTSATS syntes 1
analysfel; analysmetod; begreppsanalys; faktoranalys; kostnadsanalys; livscykelanalys; marknadsanalys; miljökonsekvensanalys; stilanalys
analys (av något/sats)
analys (av något)
analys (av sats)
en ekonomisk analys; en fördjupad analys; en skarp analys; en närmare analys av problemet; de gör nu en analys av det statistiska materialet
spec. (som kort­form) psykoanalys
han går i analys i hopp om att bli av med sin ångest
spec. äv. språk­vetenskap satslösning
belagt sedan 1799; av grek. anal´ysis 'upp­lösning'; jfr ur­sprung till dialys, katalys, protolys
2 under­sökning av ett ämne för bestämning av dess samman­sättning el. för att på­visa in­gående bestånds­delar och ev. bestämma mängden av dem
jordanalys; pollenanalys; vattenanalys
analys (av något/sats)
analys (av något)
analys (av sats)
kvalitativ analys; kvantitativ analys
belagt sedan 1804
3 del av matematiken som behandlar bl.a. differential- och integralkalkyl
matematisk analys
numerisk analys en vetenskap som ut­vecklar metoder för att lösa matematiska problem approximativt med hjälp av dator
belagt sedan 1748