SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kree´ra verb ~de ~t kre·er·ar1skapa formelltscen.kreera en ny byggnads­stilspec.fram­föra en roll i teater­stycke ngt åld.succén blev så stor att hon fick kreera rollen i fyra årkreera ngtsedan 1784av fra. créer ’skapa; fram­bringa; ut­nämna’; av lat. crea´re ’skapa’; jfr kreation, kreatur, kreol 2ut­nämna i vissa samman­hang komm.han kreerades till heders­doktorkreera ngn till ngnsedan 1619Subst.:vbid1-217377kreerande, vbid2-217377kreering; kreation (till 1)