publicerad: 2021  
krypa kröp krupit, presens kryper
verb
kry`pa
1 ibland med partikel som an­ger rörelseriktning, t.ex.fram, in, ner, ut förflytta sig med (en stor del av) kroppen längs under­laget vanligen om djur med mycket korta ben men äv. om människor som förflyttar sig på alla fyra
JFR kräla
någon/något kryper (fram/in/ner/ut) (någonstans)
någon kryper (fram) (någonstans)
någon kryper (in) (någonstans)
någon kryper (ner) (någonstans)
någon kryper (ut) (någonstans)
något kryper (fram) (någonstans)
något kryper (in) (någonstans)
något kryper (ner) (någonstans)
något kryper (ut) (någonstans)
myrorna kröp upp­för väggen; snigeln kryper långsamt; krypa på alla fyra; babyn hade inte lärt sig krypa än
äv. röra sig (delvis) med ned­hukad kropp
han kröp fram ur sitt gömsle; krypa genom hålet i staketet; krypa ner i sängen
äv. om for­don röra sig mycket långsamt
tåget kröp fram över slätten; bilarna kröp fram i halkan
äv. om tid
på jul­afton kryper timmarna fram
äv. bildligt
sanningen kröp fram till slut; han var så nervös att han höll på att krypa ur skinnet
spec. i ut­tryck för fjäskigt, in­ställsamt upp­trädande
någon kryper (för någon)
krypa för sina över­ordnade
det kryper i skinnet på någon se skinn
krypa bak­om någon/något ängsligt söka stöd hos någon/någotpartiet an­klagades för att krypa bak­om den all­männa opinionen
krypa i stoftet se stoft
krypa till kojs se koj
krypa till korset se kors
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska krypa; gemensamt germanskt ord, urspr. 'kröka sig'
2 vanligen i opersonlig konstruktion kännas (i kroppen) som av något som kryper
det kryper i någon/något
det kryper i någon
det kryper i något
det kröp i hår­bottnen
äv. bildligt i ut­tryck för obehagliga sinnes­tillstånd
han var så otäck att han fick det att krypa i dem
belagt sedan 1642
3 spela lägre kort än det dit­tills högsta i sticket för att (av någon an­ledning) und­vika att ta hem det
någon kryper
väst spelade hjärterkung och nord kröp i stället för att ta med sitt ess
belagt sedan 1888
4 långsamt deformeras under mekanisk belastning särsk. om metall
krypgräns
något kryper
belagt sedan 1899
krypakrypande, krypning