publicerad: 2021  
krypfil kryp­filen kryp­filer
kryp|­fil·en
substantiv
kry`pfil
kör­fält för for­don som kör långsamt särsk. i kraftiga mot­lut
belagt sedan 1957