publicerad: 2021  
krypgrund kryp­grunden kryp­grunder
kryp|­grund·en
substantiv
kry`pgrund
husgrund med mycket litet av­stånd mellan mark och golv­bjälk­lag
kryp­grunder med fukt- och mögel­problem
belagt sedan 1993