SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kvä`vande adjektiv, ingen böjning kväv·andesom vållar svårigheter att andas särsk. om luft el. värme Nollen kvävande hettaäv. bildligten kvävande tystnadkvävande om­sorger och hän­synsedan 1792