publicerad: 2021  
gödsel gödseln
göd·seln
substantiv
[jös´-] el. [jöt´s-]
ämne eller material som till­förs jorden för att öka dess halt av närings­ämnen dels om naturliga ämnen, t.ex. exkrementer från hus­djur, dels om artificiella, t.ex. handels­gödsel
gödselvatten; hästgödsel; hönsgödsel; konstgödsel; kvävegödsel; rosgödsel
sprida gödsel; åkrarna luktade gödsel nu i april
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska gödsl; bildn. till göda