SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lär verb, pres. (torde enligt vad det) på­stås NollJFRcohyponym3skola 4 det lär finnas planer på att rusta upp slottethan lär vara rikäv. för att ut­trycka förmodan om fram­tida ut­vecklingkommer sanno­likt att efter­frågan på varan lär inte bli storlär Vsedan 1495brev från Erik Turesson till brodern Per om undsättningsplaner i Finland (Styffe)fornsv. lär; speciellt svenskt hjälp­verb, trol. upp­kommet ur fornsv. läter ’låter’, presens av låta