publicerad: 2021  
lärling lärlingen lärlingar
lär·ling·en
substantiv
`rling
(ung) person som går i lära hos hant­verkare el. annan yrkes­idkare
JFR gesäll
murarlärling; målarlärling
han gick som lärling på varvet
spec. vid beskrivning av äldre förhållanden
lärling, gesäll och mästare
belagt sedan 1734; av tyska Lehrling med samma betydelse, till lehren '(att) lära'