SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
läst substantiv ~en ~er läst·en1fotformad mall för sko­tillverkning el. för ut­vidgning el. lagning av skor kläd.tekn.i sammansättn. äv.fot på strumpa strumplästskomakare, bliv vid din lästseskomakare sedan senare hälften av 1400-talet (i sammansättn. sko-)Latinskt-svenskt glossariumfornsv. läster; jfr isl. leistr ’strump­fot’, gotiska laists ’spår’; urspr. bet. är ’spår’; besl. med list 1 2ett gammalt rymd­mått för bl.a. trä­kol (20 hl) mått.äv.ett gammalt mått på far­tygs dräktighet sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. läst; av lågty. last (plur. leste) ’last; bestämt mått varor’; samma ord som last 1