SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
låg seligga
låg adjektiv ~t, komp. lägre [lä´g-], superl. lägst 1som har liten ut­sträckning i höjd­led i förhållande till ngn norm (för före­målet i fråga) utstr.lågfjälllågklackadett lågt staketett lågt berglåga barackerlåg pannaäv. med opers. konstruktiondet var lågt i tak i rummetäv. ut­vidgatsom finns eller försig­går på liten höjd över under­laget låga, tunga molnsolen stod lågt (adv.)planet flög lågt (adv.)hålla/inta en låg profilseprofil ligga lågtadv. (tills vidare) vara passiv eller försiktigpå grund av över­ansträngning ligger hon lågt med styrke­träningen stå lågt i kursadv. sekurs 3 sedan ca 1350Konung Magnus Erikssons Stadslagfornsv. lagher; urspr. bet. ’liggande’ och besl. med ligga 2som har liten om­fattning i ett av­seende som vanligen kan ut­tryckas med siffror el. åter­ges med en vertikal skala Nolllågfrekvenslågspänninglågtrycklåg temperaturlåg hastighetlåga tallåg sjuk­frånvarospec. om värde, kvalitet o.d.låga lönerlåga betyglåg standardlåga kurs­fordringarlåga priserspec. äv. om ljud o.d.som har liten styrka han talade med låg röstspec. äv.som ligger långt ner på ton­skalan i basen el. dess närhet låga tonerblanda högt och lågtadv. se1hög 3 lågt räknatadv. minstsedan starten på 1960-talet har kaféet serverat en miljon koppar kaffe, lågt räknat sedan 16933som har o­betydlig ställning in­om viss grupp, ofta sam­hället admin.samh.lågadelde lägre samhälls­klassernahon var av låg bördäv.som bara har nått en o­betydlig utvecklings­nivå de lägre djurenlågt stående varelser (adv.)äv.som om­fattar de yngsta i viss grupp lågstadiumde lägsta ålders­klassernasedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga4som ut­trycker liten grad av upp­skattning av ngn/ngt; om å­sikt e.d. komm.han hade låga tankar om sin egen förmågasedan 15825moraliskt minder­värdig ngt högt.admin.psykol.JFRcohyponym1gemen 2cohyponymnedrig låga syftenden låga av­undenatt dra fram mot­ståndarens privat­liv i en principiell diskussion – det är lågt!sedan 1787