SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1lös adjektiv ~t; i vissa stelnade uttryck används ~an 1som (för till­fället) kan röra sig o­behindrat men normalt är el. borde vara fängslad; om person el. djur admin.en mördare går löstvå lejon har sluppit lösahunden är lösäv. om natur­företeelse som ut­breder sig o­kontrolleratelden är lös!äv. bildligto­bunden eller o­hämmad av plikter e.d. han kände sig lös och ledig vid veckans slutgå lös(t) på1upp­gå tillvisst (högt) beloppbåten går lös på en miljon 2kraftigt (börja) bearbeta med händer eller redskapofta i syfte att skadavittnet såg hur två ungdomar gick lös på skolans fönster­rutor löst folksefolk 3 nu är fan lösse1fan sitta löst i sadelnsesadel 1 slå sig lösverkligen koppla av och roa sigefter en stressig period på jobbet slog hon sig lös två veckor i Thai­land sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. lös ’lös; o­pålitlig; lösaktig’; gemens. germ. ord av om­diskuterat urspr.; jfr förlisa, förlora, loss, lossna, lösen 2som (för till­fället) inte är in­fogad som detalj i större helhet men när som helst kan bli det af.jur.JFRcohyponym1separat lösgomlöskragelösskägglösa delar till cykelnskriva på lösa bladäv. all­männaresom inte är fäst vid eller förpackad i ngt lösa is­flakha pengarna löst i fickan (adv.)äv. bildligthan har en ganska lös an­knytning till före­tageti lös viktsevikt 1 lös egendomseegendom 1 lös förbindelseseförbindelse 1 sedan 1335stadga utfärdad i Skänninge av kung Magnus om frid m.m. (Svenskt Diplomatarium)3som har försvagat fäste vid ngt admin.af.en lös tandlösa golvbräderknappen var löshjulet satt löst (adv.)äv. bildligt om personsom löper risk att av­lägsnas från tjänst e.d. efter sitt o­genomtänkta ut­talande sitter stats­rådet löst (adv.)ha en skruv lösseskruv 1 sedan ca 1500Läke- och örte-böcker4svagt åt­dragen NollMOTSATSantonymspänd en lös knutlinan hängde löst (adv.)blusen satt löst (adv.)ge ngn lösa tyglarsetygel på lösa bolinersebolin sedan 1420–50Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)5mjuk och porös admin.form.MOTSATSantonym2fast 1antonymkompakt lös snölös sandlösa jord­lagerlös av­föringäv. om mage el. person med lös av­föringha lös magehan är lös i magenäv. bildligtsom saknar inre stadga JFRcohyponym1lös 8 romanen är lös i kompositionenpå lösan sandsesand sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelser6som ut­förs med liten kraft­insats särsk. i idrottssammanhang sport.MOTSATSantonymhård 4 mål­vakten klarade lätt det lösa skottetspec. om ammunitionsom inte är av­sedd att skada MOTS.antonymskarp 4 lösa skottspec. äv. om lågt tempo vid löpning e.d.han gick ut löst men ökade tempot undan för undan (adv.)äv. bildligt om an­dra om­rådenstats­ministern gick ut löst i debatten (adv.)sedan 17217som inte begränsas av normer spec. sexuella vanligen klandrandeadmin.psykol.lösa sederlös moralen lös förbindelsesedan ca 1400Klosterläsning8som saknar faktamässig grund­val eller logisk konsekvens admin.komm.JFRcohyponymogenomtänktcohyponymogrundad lösa på­ståendenlöst pratett ganska löst resonemangsedan 1490Upplands LagmansdombokMåste vi gå löst på varandra i tusen år för att kunna älska en enda dag.Elsa Grave, Hur mycket avskyvärt (i Hungersöndag, 1967)
2lös adverb som partikel vid några verb till kraftig, o­hejdad aktion Nollde gick lös på in­redningen med yxor och hammareo­vädret bröt lössedan 1420–50Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)fornsv. lös; till 1lös