publicerad: 2021  
laktation laktationen laktationer
lakt·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
avsöndring av mjölk särsk. i sam­band med amning el. digivning
laktationsperiod
laktation (av något)
belagt sedan 1845; av senlat. lacta´tio med samma betydelse, till lat. lacta´re 'dia'; jfr ur­sprung till laktos