SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
leverans [-an´sel.-aŋ´s] substantiv ~en ~er lever·ans·enavtals­enlig av­lämning av varor handel.leveransdagleveransvillkorkraftleveransoljeleveransleveransen av livs­medel till arménvi lovar snabb leveransäv. konkretav­lämnad varu­mängd en stor leverans livs­medelde fick inte fram sina leveranser i tidleverans (av ngt) (från ngn/ngt) (till ngn/ngt)sedan 1760av lågty. leveranz; av fornfra. liverance med samma betydelse; till leverera