publicerad: 2021  
lex ingen böjning, utrum
substantiv
vanligen i (äv. informella) namn på vissa lagar lag
Lex Barsebäck
belagt sedan 1842; av lat. le´x 'lag'; jfr ur­sprung till legal