publicerad: 2021  
livsföring livs­föringen livs­föringar
livs|­för·ing·en
substantiv
[lif`s-]
sätt att in­rätta sitt liv i fråga om vanor, ut­gifter etc.
JFR leverne
en spartansk livs­föring; en ut­svävande livs­föring
belagt sedan 1897