SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lju`dfilm substantiv ~en ~er ljud|­film·en(spel)film med sam­tidig åter­givning av bild och ljud film.JFRcohyponymstumfilm äv. om mot­svarande konst­artljudfilmens genom­brott om­kring 1930en ljudfilm (om ngn/ngt/SATS)sedan 1928